Bocian biały
White Stork / Ciconia ciconia

Jaki jest Bocian?

Bocian jaki jest, każdy widzi, bo chyba nie ma osoby w naszym kraju, która nie znałaby tego gatunku. To chyba jeden z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych ptaków w Polsce, a także nasz nieoficjalny symbol narodowy. Bohater wielu legend, podań, bajek, przysłów i wierzeń ludowych. Symbol sielskiej wsi, narodzin, wiosny i rodzicielstwa.

Co je Bocian?

Oportunista pokarmowy, co oznacza, że w danych warunkach żywi się akurat tym, co jest najlepiej dostępne i co mu spod dzioba nie ucieknie. Kiedyś słusznie przypisywano mu zamiłowanie do żab, gdyż płazy te były bardziej liczne niż obecnie, co z kolei przekładało się na dietę Bociana Białego. Obecnie, na skutek osuszania terenów podmokłych i zanieczyszczeń, liczebność żab drastycznie zmalała, dlatego już tylko okazjonalnie trafiają na bociani stół. Przeważają inne ofiary – duże owady i ich larwy, myszy, krety – a przede wszystkim… dżdżownice.

Gdzie mieszka Bocian?

Gniazda Bociana to często potężne konstrukcje, które niejednokrotnie zasiedlają też inne ptaki. Najczęściej są to Wróble, Mazurki i Szpaki, ale odnotowano tam też Pustułki, Puszczyki, Krzyżówki, ale także osy i… szczury.

 

Dawniej Polska należała do największych ostoi tego gatunku na świecie. Mówiło się nawet, że „co czwarty Bocian jest Polakiem”. Ostatnie badania wskazują jednak, że prym pod tym względem wiedzie obecnie Hiszpania. W naszym kraju zaledwie w ciągu dziesięciu lat, w okresie 2004-2014, ubyło ok. 10 tys. par. Aktualnie ich liczbę szacuje się na ok. 42-43 tys. Przyczyną tego zjawiska są zmiany w krajobrazie rolniczym: mechanizacja, chemizacja, monokultury i gospodarstwa wielkoobszarowe oraz melioracje odwadniające.

Up