Wyniki konkursu na serial przyrodniczy

Znamy zwycięzców!

Jestem nam bardzo miło poinformować, że wybraliśmy zespół, którzy stworzy dla nas serial przyrodniczy o korzyściach płynących z zachowania bioróżnorodności w rolnictwie.

 

Serial będzie miał 8 odcinków, każdy po 15 minut i będzie ilustrować wzajemne powiązania i współzależność rolnictwa/rolników i przyrody.

 

W poszczególnych odcinkach mowa będzie nie tylko o otaczającej nas przyrodzie (kluczowe gatunki, siedliska, ich funkcjonowanie, wzajemne powiązania i znaczenie), ale też o dobrych praktykach i sposobach wsparcia lokalnej bioróżnorodności w warunkach gospodarstwa rolnego, z uwzględnieniem ich opłacalności. Poruszone zostaną również zagadnienia dopłat rolnośrodowiskowych, jako formy wsparcia przyjaznej produkcji rolnej, a także rolnictwa ekologicznego/organicznego, którego produkty są coraz bardziej poszukiwane i cenione przez dzisiejszych konsumentów. Poza rolnikami, którzy będą się dzielić własnym doświadczeniem, w serialu pojawiać się będą też eksperci od usług ekosystemowych oraz ochrony przyrody i krajobrazu (wiejskiego).

 

Wyniki konkursu na opracowanie scenariusza oraz produkcję serialu przyrodniczego w ramach projektu „Bukiet z pól. Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zatrzymania spadku różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 533/2015/Wn50/EE-EE/D do pobrania tutaj.

 

Wróć do listy artykułów
Up